Om terapeuterne i Spjald

Præsentation i stikord

  • Dorthe
  • Charlotte 
  • Arbejder for det bedste tilbud til dig.
  • Supplerer hinanden fagligt.
  • Selvstændige virksomhedsejere, med fælles klinik.
  • Har spændende gæster, som kan noget helt særligt.
  • Én af dem, Anne – kommer hyppigt, og er også en kær ven af huset.
  • Går langt for at skabe et hus, som du glæder dig til at besøge.

 

 

MereDIG v/Dorthe Hansen

 

Klinikken indtil nu

Dorthe åbnede i 2019 klinik Mere DIG hjemme i carporten. I starten behandlede hun kun med teknikken Access Consciousness Bars, og klienternes typiske udfordringer var stress, angst og uro. Både børn og voksne havde gavn af behandlingerne, men Dorthe savnede, at kunne tilbyde klienterne hjælp til deres fysiske udfordringer. Det blev springbrættet til hendes uddannelse til Kranio-Sakral Terapeut, som hun startede i 2020 og afsluttede med eksamen i 2023.

Sporskifte for Dorthe

Hun er oprindeligt uddannet Levnedsmiddeltekniker, og har arbejdet mange år som projektleder. En længere stress-sygemelding gjorde, at Dorthe måtte tage sit arbejdsliv op til revision. Ville hun fortsætte et liv i hamsterhjulet, med stort arbejdspres og en følelse af, aldrig at have mulighed for at gøre jobbet ordentligt? Det var en svær balance at være pligtopfyldende, og samtidig have svært ved at sige fra på egne vegne. En coach hjalp Dorthe med at få sine personlige værdier synliggjort. Det viste tydeligt, at Dorthes værdier slet ikke stemte overens med jobbet som projektleder. Sådan starten et nyt liv, som selvstændig behandler, hvor hun kan bruge sin empati, omsorg og interesse for andre mennesker.

Dorthe kombinerer arbejdet i klinikken med et job som handicaphjælper.

Flere uddannelser

For at være så helhedsorienteret som muligt, er Dorthe i gang med at uddanne sig til EFT-terapeut (Emotional Freedom Technique). EFT hjælper klienten til at slippe gamle traumer, som har resulteret i f.eks. angst, vrede eller fobier. Ved at fjerne gamle traumer, vil klienten også kunne opnå at få det bedre fysisk, da traumer kan sætte sig i kroppen og give fysiske udfordringer.

Det sidste af Dorthes tilbud er Japansk Lifting, som både er wellness og behandling. Wellness fordi det bare er ualmindelig dejligt at blive masseret i ansigtet, og behandling fordi massagen er så dyb, at den påvirker forskellige organzoner i ansigtet, som har forbindelse til hjerte, lunger, lever og kroppens øvrige organer.

Hvad Dorthe brænder for

Dorthe brænder for at hjælpe sine klienter til hurtig bedring, og hun nørder gerne i, hvorfor en fysisk spænding eller skævhed ikke vil give slip. Med blide teknikker fra Kranio-Sakral terapien hjælper hun kroppen til selv at rette op og slippe spændinger i muskler, led og bindevæv. Hun bruger sin intuition og lader hænderne selv søge de områder på kroppen, som har brug for hjælp. Ofte sidder problemet et helt andet sted end der, hvor klienten mærker smerten. Dorthe ved ikke selv om hun healer, men flere klienter er sikre på, at det er præcis, hvad de varme hænder gør.

Dorthes kæphest

Hendes kæphest er behandlerens tilgang til klienten. Dorthe gør sit bedste for at være så imødekommende, rolig og blid som muligt. Behandlingen skal være så behagelig hele vejen igennem, at både børn og voksne har lyst til at komme igen. Smertefuld behandling skræmmer ofte børn fra behandling, og sådan skal det ikke være. Det er ikke smerte, der helbreder. Tværtimod. Et afslappet nervesystem giver en afslappet krop, og en afslappet krop kan selv give slip på spændinger, når den hjælpes lidt på vej.

Dorthe Hansen fra Klinik MereDIG

 

Klinik Livsform v/Charlotte Skaarup

 

Klinikkens udvikling

Charlotte har siden 2016 været selvstændig med Klinik Livsform hjemmefra privaten. 

Starten på hendes selvstændige karriere blev også anledning til at drømmen om egen klinik kunne opfyldes. 

Behandlingerne har udviklet sig i takt med at Charlotte fandt det særlige sweet spot, hvor det som kunderne søgte hende for blev kombineret med erfaring via efteruddannelser og personlig udvikling.

Arbejdsliv og sporskifte

Charlotte er uddannet fysioterapeut, og har arbejdet med holdundervisning, og som arbejdsmiljøkonsulent med speciale i psykisk arbejdsmiljø. Her blev interessen for stressbelastninger og samfundets krav til præstation, perfektion og status tændt. Hun koblede det til sin personlige historie, hvor hun passer ind i kassen som 12-tals pigen, der arbejdede for meget, og stillede (for) høje krav til sig selv.

Det betød sygemeldinger med stress og depression, og en ADHD diagnose midt i 40’erne. 

Krop og sundhed

De høje krav slog også igennem i form af gentagne forsøg på at tabe sig. 

Yoyo-vægten førte til et nej tak til flere slankekure, men en stadigt nagende kropsskam. Indtil hun stødte på begrebet vægtneutral sundhed, og de 10 principper i Intuitiv spisning. 

Den vej rundt handler hovedparten af de behandlinger og forløb Charlotte tilbyder, på den ene eller anden måde om at vi skal have det godt i den krop vi har. Både fysisk, psykisk, mentalt og spirituelt. 

Spiritualitet

Det spirituelle har spiret lige siden en patient i en praktik under fysioterapeutstudiet kommenterede på Charlottes varme hænder.

Når nogen spørger Charlotte nu, om hun er healer er svaret ja. Og hun har skullet vokse sig ind i at kalde sig det. Men det giver for hende god mening at have en naturvidenskabelig baggrund, som hun bruger i behandlingerne – og samtidig tilsætter erfaring, som hun har vokset sig ind i personligt, som det at kunne heale. 

Hun betegner sig selv som kanal, og arbejder meget intuitivt, og i tillid til at det, som den klient der ligger på briksen og åbner sig op for at modtage, får det som der er aktuelt er brug for. 

Energierne kommer således ved hjælp af Charlottes ‘hold’ som hun kalder dem (guider) igennem hende, og når hun lytter og handler intuitivt ved at sætte sig selv til side, så er der ‘hul igennem’.

Charlottes kæphest

Kæphesten eller sloganet, om man vil – for Charlottes tilgang er ‘be gentle’. Forstået på den måde, at behandlingen ikke stræber efter at fixe, eller presse nogen til noget de ikke er klar til. Og at en vigtig livslæring for mange af os, er at lære at være blide mod os selv.

Spirituel Kanalisering v/Anne Finnerup

 

Energiarbejde

Anne har arbejdet med det spirituelle og alternative siden ca. 2010. Det gik langsomt i starten, men hun fandt en dygtig lærer i lokalområdet, som guidede hende og præsenterede hende for flere forskellige retninger indenfor det, der også kaldes energiarbejde. 

Uddannelse

Ret hurtigt viste det sig, at det især var kommunikation, der havde hendes interesse – afdødekontakt og senere især kanalisering var de områder, hvor Annes evner foldede sig mest ud. Flere ophold på Arthur Findlay College i England samt diverse kurser og workshops hos anerkendte clairvoyante undervisere i Danmark styrkede og byggede videre på disse evner over de efterfølgende år. Kommunikation er i øvrigt også Annes hovedbeskæftigelse idet hun har undervist i engelsk – mest på htx – siden 1999.

Om grupper og abonnement

De sidste par år har Anne kørt nogle grupper – dels meditation og dels kanalisering – og det er bl.a. grupper som disse, det er intentionen at få op at stå her i Spjald. Anne tager dog også individuelle klienter – både på klinikken, hjemme eller hjemme hos dig – og man kan faktisk tegne et fordelagtigt abonnement på kanalisering hos hende via hendes hjemmeside www.spirituelkanalisering.dk.  

Krystalterapi

Ligeledes indenfor de seneste to-tre år er krystallerne for alvor begyndt at spille en større rolle i Annes energiarbejde.

Hun er i færd med at færdiggøre en uddannelse som krystalterapeut, og krystallerne er blevet vigtige medspillere og hjælpere i hendes arbejde med klienter. 

Krystallerne har bragt Anne både længere ind i sig selv og længere ud på hendes personlige udviklingsrejse, og de har bl.a. fået åbnet for, at Anne er begyndt også at arbejde med healing.

Annes kæphest

Hvis Anne kan siges at have en kæphest, er det nok blevet at have hjertet med.

At arbejde i hjerteenergien og lade det være udgangspunktet for al kommunikation – både spirituelt, men meget vigtigt, også i hverdagen og i den ’almindelige’ omgang med mennesker omkring os.