Energiarbejde

Billede af person som holder energi mellem sine håndflader.

Hvad er energiarbejde?

Energiarbejde er en betegnelse for alle de forskellige former for arbejde med de åndelige, spirituelle og mentale energier, der er en del af os alle.

Mennesket består, som alle andre væsener, af flere forskellige materialer. Nogle af dem kan vi se og røre ved – kød, blod, knogler mm. – men andre er vi endnu ikke i stand til at måle. Det betyder dog langtfra, at de ikke eksisterer.

Der er mange forskellige bud på, hvordan vores fulde energisystem ser ud, men de fleste er enige om, at der er forskellige ’lag’ af energi, der omgiver os og forbinder os med alle andre levende væsener.

Healing, Hypnose, diverse terapiformer, Clairvoyance, Kanalisering, Tarotlæsning, Håndlæsning, Sjælstegning osv. er bare enkelte eksempler på former for energiarbejde.

 

 

Flere tilgange til energiarbejde

Intuition er ligeledes en form for energi, vi alle har oplevet komme i spil. Kunstnere har gennem tusindvis af år arbejdet med både intuition og kanalisering, hvad enten det har været i forbindelse med sangskrivning eller billedkunst eller mange andre kunstformer, og alle kan faktisk lære det, hvis de har lyst og sætter tid af til at arbejde med det.

Det gælder om at være åben for de intuitioner man får, og ikke afvise dem som tilfældigheder. Små ’stemmer’ vil efterhånden vokse sig stærkere, idet man arbejder med at lytte til dem og stole på dem.

Nogle energiarbejdere bruger ’værktøjer’ – orakelkort, teblade, krystaller mm. og andre gør ikke.
Nogle forbinder sig til det spirituelle niveau, og andre læser/ arbejder med de energiniveauer, der er tættere på kroppen. For eksempel er der nogle synske medier, der er fantastisk gode til at aflæse energierne fra en person og som kan fortælle, hvor man har forlagt et højtelsket smykke, eller om det vil være godt for en at flytte bolig, skifte job, osv. ’

Clairvoyance kan både være spirituel, hvor der er direkte kontakt til og kommunikation/ hjælp fra guider, engle, afdøde og andre hjælpere, men det kan også være en indirekte kontakt, hvor mediet aflæser billeder, sanseindtryk, symboler eller andre former for indtryk fra klientens energifelt, som han/ hun så fortolker og videreformidler til klienten.   

Kanalisering er en form for energiarbejde, der forbinder sig med de spirituelle niveauer og formidler en kontakt mellem dig og den åndelige verden.

Kanaliseringsmediet skal faktisk i så høj grad som muligt flytte sig ’ud af billedet’ og tillade en energi fra den åndelige verden at overtage hans/ hendes kontrol af stemme, tanke og i nogle tilfælde hele kroppen.

Dette kræver en høj grad af tillid og tilvænning, idet energierne mellem mediet og de åndelige væsener skal kalibreres, så de passer til hinanden. Dette er en proces, der ofte tager årevis at udvikle, så kanaliseringen bevæger sig fra at være en let ’overlægning’ til at være en mere ’total’ overtagelse (som altid er frivillig og aldrig kan få mediet til at gøre noget mod sin vilje!).

 

 

Hvad handler det om?

Energiarbejde handler meget om bringe lys og positiv energi ind i energifelter, der af den ene eller anden grund, har fået en tung og mørk energi, hvilket kan manifestere som dårligdom eller ’bare’ en generende tyngde og manglende energi og humør i hverdagen. Man kan arbejde med individer, grupper, bestemte lokaliteter som fx huse, eller områder, store såvel som små. De vigtigste værktøjer er bevidsthed og intention, for de er hele udgangspunktet for at kunne fornemme og manipulere energierne.

Energiarbejdere er med til at skabe en forandring i vores fælles energifelt og forhåbentligt fremme bevidstheden om, at vi alle er forbundet til hinanden og til dyrene og naturen omkring os.

De løfter energiniveauet hos dem, de arbejder med, og hjælper med at transformere tung energi til lettere og lysere energi.
Dette gør de først og fremmest ved hjælp af intention og ved at åbne kanaler for at højere energier kan komme ind og bringe lys ned til klienten/ stedet/ situationen.

Tanker er energi, og et af de stærkeste forandringsværktøjer, vi har, er vores forestillingsevne. Hvis man kan forestille sig/ visualisere et positivt udkomme af en situation og kan fastholde den energi, der knytter sig til visionen, så har man skabt en kanal for de energier, der er i stand til at få dette udkomme til at manifestere i sin virkelighed. Det er der sikkert rigtigt mange, der selv har oplevet, og det er i princippet de samme kræfter og ’mekanismer’, energiarbejdere benytter sig af.

Penge er også en form for energi, og de er en måde, hvorpå man kan lave en udveksling af energi – en transaktion, der kan skabe en balance mellem, den der giver og den, der modtager.

Det er ikke altid kun ’produktet’ man betaler for, men også energien, der er lagt i processen.

Det er en måde at anerkende hinandens arbejde og udvise respekt for hinandens indsats.

 

 

Hvorfor gør man det i det hele taget?

De fleste, der arbejder med healing, zoneterapi, akupunktur, diverse terapiformer, massage, kinesiologi, hypnose, håndlæsning, englekort, tarotkort, smykker, krystaller samt en mangfoldighed af andre former for behandling og energiarbejde, gør det, fordi de ikke kan lade være.

Arbejdet med energierne og evnen til at kunne hjælpe andre mennesker eller dyr gør det til en givende oplevelse både for dem, der udfører behandlingerne og for dem, der modtager dem.

Nogle gør det til en levevej, men det er ikke den vej, man skal gå, hvis man ønsker en karriere med masser af penge og muligheder for forfremmelser. Ganske vist er der en voksende bevidsthed i verden om de såkaldte ’alternative’ behandlinger, og vi kan jo kun håbe på, at den udvikling fortsætter, men der er stadig mange, der kun tror på de etablerede videnskaber, og vi ved også at forandring kommer over tid.

Hvis man er tiltrukket af at arbejde med energierne, oplever man, at det giver en stor tilfredshed og glæde at arbejde med dem. Hvad enten det er den ene eller den anden form for energiarbejde, så giver det lys og kærlig energi både til klienten og til behandleren.

Der er også en stor glæde og tilfredshed i at opleve, at man hjælper andre mennesker – at man kan være en kanal for at hjælpe med at transformere tunge og svære energier til lys og mere lethed.

Selv om det er de åndelige hjælpere, der sammen med klienten, står for det egentlige arbejde, så føles det fantastisk at få lov til at være en del af processen.

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg selv vil prøve?

Hvis du kunne tænke dig at prøve det, så er det bedste råd, at du skal stole på din intuition.

Hvis du vil prøve en session hos en behandler, så mærk efter, hvad mavefornemmelsen siger og gå med den. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for at lytte efter, hvad ens netværk fortæller – det er bare sund fornuft, men dit vigtigste værktøj i processen med at vælge, hvilken sti du skal gå ned af, er din intuition.

Hvis du kunne tænke dig selv at begynde at arbejde med energierne, så skal du igen lade dig lede af det, der fornemmes rigtigt.

Find nogle workshops, kurser, foredrag mm. og deltag med et åbent sind.

Du skal øve dig i at høre de helt små stemmer inden i dig selv og for en stund lægge tvivlen og skepsissen til side.

Dem kan du tillade at komme tilbage senere i processen, men i starten bliver du nødt til at lytte til selv de spageste røster, for du skal øve dig i at høre både dine egne intuitioner og de input, der måtte komme andetstedsfra.

Som med alt andet i livet, er det en evne, man kan træne og blive bedre til. Hvis du spiller fodbold tre timer om dagen i tre år, bliver du væsentligt bedre, end du var før, og det er ligesådan med energiarbejde. Når det er sagt, så ved vi også, at man kan have et talent for noget, hvilket vil gøre det noget nemmere og sjovere at have med at gøre, og det afgørende er, om det føles godt og rigtigt, når man sidder og arbejder med det.

Lad lyset og din intuition lede dig i din proces og nyd det ♥

Forfatter: Anne FinnerupTilføjet af terapeuterne:
Find Annes arrangementer på denne side.